• Soru mu Çözmek İstedin ?1) Ahlaki fiilerin kaynağı aşağıdakilerden hangisidir?2) Aşağıdakilerden hangisi Kitabu’l İsti’zan bölümünda işlenen konulardan biri değildir?3) Aşağıdakilerden hangisi İslam ahlak felsefesinin bölümlerinden biri değildir?4) Edebü’d Dünya ve’d-din aşağıdaki islam alimlerinden hangisine aittir?5) Aşağıdakilerden hangisi “bir şeyi yerli yerine koymamak, hak edenin hakkını vermemek “şeklinde tanımlanır?6) Aşağıdakilerden hangisi sağlam bir toplumun dayanabileceği, hayra götürücü en güçlü temellerden biridir?7)  “Ey inananlar! Zannın birçoğundan kaçının. Çünkü zannın bir kısmı günahtır. İnsanların günahlarını araştırmayın. Birbirinizi çekiştirmeyin. Sizden biriniz, hiç ölü kardeşinin etini yemek ister mi? Bundan tiksinirsiniz. O halde Allah’tan korkun. Şüphesiz Allah, tövbeleri kabul edendir.”  Bu hadiste aşağıdakilerden hangi ahlak ilkesi vurgulanmaktadır?8) Aşağıdakilerden hangisinde islam ahlakının temel ilkeleri doğru olarak verilmiştir?9) Aşağıdakilerden hangisi özel somut içerikli ahlak ilkelerinden biri değildir?10) Aşağıdakilerden hangisi mutlu ve huzurlu bir ailede bulunması gereken özeliklerden biri değildir?11) Aşağıdakilerden hangi yaş aralığı duygusal vicdan dönemi olarak adlandırılır?12) Aşağıdakilerden hangisi pratik ahlakın çeşitlerinden biri değildir?13) Aşağıdakilerden hangisi ailenin üzerine kurulduğu ve varlığını borçlu olduğu ahlaki değerlerden değildir?14) 2010 yılında ABD de yapılan araştırmaya göre beş boşanmadan birinin nedeni nedir?15) Aşağıdakilerden hangisi toplumun devamlılığını sağlayan faktörlerden biridir?16) Aşağıdakilerden hangisi toplumsal ahlak ilkelerinden biri değildir?17) Ticaretin amacının geçim, servet edinmek ve geçimin bir üzerinde gelir sağlamak olduğunu belirten islam düşünürü aşağıdakilerden hangisidir?18) Çevresel sorunlar ne zaman küresel kriz haline dönüşmüştür?19) Aşağıdakilerden hangisinde sorumluluk kuramının ilkeleri doğru olarak verilmiştir? 20) Aşağıdakilerden hangisi iffet kelimesinin sözlük anlamlarından biri değildir?


*Bu kategoride toplam 20 soru bulunmaktadır.